Privátní
mikrobiologická laboratoř
Hradec Králové

Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové byla založena v roce 1996 s cílem poskytovat služby v oblasti mikrobiologických vyšetřování humánních i veterinárních vzorků.

Laboratoř se orientuje na mikrobiologická vyšetření biologického materiálu a dosahuje na tomto poli dobrých výsledků.

Specifikou služeb poskytovaných klinickou mikrobiologickou laboratoří je rutinní používání ověřených metod a hodnocení výstupů těchto metod vysoce kvalifikovanými pracovníky.