Vyšetření urologického materiálu

Stěr z uretry

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka na drátku s transportním médiem/ Amiesovo medium

Odběr:
Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Před odběrem otřít ústí močové trubice sterilním tamponem. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů). Po odběru zasunout tampon do transportního media.

uretra

Ejakulát

Odběrová souprava:
sterilní odběrová nádobka

Odběr:
Před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.

ejakulát

Chlamydia trachomatis

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs, sterilní zkumavka

Odběr:
Stěr z uretry - Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů). Po odběru zasunout tampon do transportní tuby.
Ejakulát - před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs, sterilní zkumavka

Odběr:
Stěr z uretry - Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů ). Po odběru zasunout tampon do transportní tuby.
Ejakulát - před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.