Vyšetření klinického materiálu

Stěr z oka

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku od vnitřního k zevnímu koutku oka, po odběru tampon zasunout do transportního media.

výtěr z krku

Stěr z oka – Chlamydia trachomatis

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs

Odběr:
Po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku od vnitřního k zevnímu koutku oka.

Výtěr ze zevního zvukovodu

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Tahem za boltec vyrovnat zevní zvukovod a setřít ložisko, po odběru tampon zasunout do transportního media.

Stěr z kůže, rány, dekubitu, bércového vředu

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Provést stěr nebo výtěr z postiženého místa (nejlépe z hloubky a okraje rány) po odběru tampon zasunout do transportního media.

výtěr z nosohltanu

Punktát, hnis

Odběrová souprava:
sterilní zkumavka nebo injekční stříkačka s chráněným konusem
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Odběr z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji, po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno kultivovat materiál i anaerobně.

sputum