Peptest - Průkaz pepsinu ve slinách

Je inovativní test pro rychlou detekci pepsinu u pacientů, u kterých dochází k refluxu žaludeční šťávy.

Pepsin je enzym odpovědný za trávení bílkovin ve stravě. Pepsin je také hlavní agresivní látkou zodpovědnou za poškození ezofageální a laryngeální sliznice v průběhu refluxu.

Pepsin může být přítomen m.j. u těchto nozologických jednotek:

  • GER – gastroezofageální reflux
  • EER – extraezofageální reflux
  • LPR – laryngofaryngeální reflux
  • Chronický kašel
  • Astma, sinusitida, otitida s výpotkem, aj.

Odběr:
Do předem v laboratoři připravené zkumavky s konzervačním roztokem pacient odebere ráno nalačno (DŮLEŽITÉ !!!) sliny po rysku a zkumavku protřepe. Vzorek transportuje do laboratoře nebo nechá v lednici (nemrazit).

UPOZORNĚNÍ

Po dobu 48 hodin před odběrem vzorku se vyvarujte pití zásadité vody, antacid a léků s obsahem alginátu (např. Gaviscon). Půl hodiny před odběrem se vyhněte pití nápojů s obsahem kofeinu, sycených nápojů a kouření.

V laboratoři vzorek zpracujeme a stanovíme koncentraci pepsinu.

Vyšetření je možné provést i u dětí.

Není hrazeno ze zdravotního pojištění - cena 950 Kč.

Dotazník na reflux (Belavsky)

Jak výrazně Vás obtěžovaly níže uvedené problémy v minulých měsících? 0 - žádné problémy
5 - závažné problémy
chrapot nebo jiný problém s hlasem 0 1 2 3 4 5
časté odkašlávání a čištění hrdla 0 1 2 3 4 5
obtěžující tvorba hlenů v krku 0 1 2 3 4 5
obtíže při jídle nebo po ulehnutí 0 1 2 3 4 5
dechové obtíže a pocity dušení 0 1 2 3 4 5
obtěžující, těžko ovlivnitelný kašel 0 1 2 3 4 5
pocit knedlíku v krku 0 1 2 3 4 5
pálení žáhy nebo vrácení potravy 0 1 2 3 4 5


Pacient přiřazuje k jednotlivým problémům hodnotu 0-5 podle toho, jak moc jej jednotlivé problémy obtěžovaly v posledních měsícíh. Pokud je součet bodového ohodnocení jedotlivých položek vyšší než 13, je podle Belafského velká pravděpodobnost, že obtíže jsou způsobeny extraezofageálním refluxem.