Průkaz Chlamydia trachomatis

Moč, ejakulát – Chlamydia trachomatis

Odběrová souprava:
sterilní zkumavka

Moč - první porce ranní moče bez mytí zevního genitálu do sterilní zkumavky, požadované množství je asi 5 ml.
Ejakulát - před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.chlamydia trachomatis

Uretra, cervix, pochva – Chlamydia trachomatis

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs

Odběr:
Uretra
- Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů). Po odběru zasunout tampon do transportní tuby.
Cervix – po odstranění hlenové zátky provést stěr sterilním tamponem zavedeným do cervikálního kanálu do hloubky 2-3 cm. Odběr se provádí přímo z cervixu s abrazí buněk sliznice, po odběru se tampon zasune zpět do zkumavky.
Pochva – tampon nechat asi 5 sekund nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní, po odběru tampon zasunout do transportního media.

Stěr z oka – Chlamydia trachomatis

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs

Odběr:
Po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku od vnitřního k zevnímu koutku oka.