Prováděná vyšetření

1 Vyšetření dýchacích cest

Výtěr z krku

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr z tonzil (po ránu, nejíst, nepít, nekouřit). Poté tampon zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Výtěr z nosu

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Zavést tampon do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem setřít nosní sliznice, po odběru tampon zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Výtěr z nosohltanu

Odběrová souprava:tampon na drátku/Amiesovo medium
Odběr:Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr zadní klenby nosohltanu (po ránu, nejíst,…). Drátek dle potřeby ohnout o kraj zkumavky, poté opět narovnat a zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Sputum

Odběrová souprava:sterilní odběrová nádobka
Odběr:Vykašlat sputum do sterilní odběrové nádobky (ráno, nalačno, po provedení ústní hygieny).
sterilní odběrová nádobka

Detekce antigenu viru chřipky

Odběrová souprava:speciální odběrová nádobka
Odběr:Odběr z nosu i krku provést dle standardních metod pomocí flokovaných tamponů a oba výtěry zalomit do transportního media UTM-RT.
speciální odběrová nádobka

Detekce Bordetella sp.

Odběrová souprava:speciální tampon + tekuté Amiesovo medium
Odběr:Odběrovým tamponem provést výtěr z nosu a poté zalomit do Amiesova tekutého média.
speciální tampon + tekuté Amiesovo medium

2 Vyšetření klinického materiálu

Stěr z oka

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku od vnitřního k zevnímu koutku oka, po odběru tampon zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Výtěr ze zevního zvukovodu

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Tahem za boltec vyrovnat zevní zvukovod a setřít ložisko, po odběru tampon zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Stěr z kůže, stěr nebo výtěr z rány

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Provést stěr nebo výtěr z postiženého místa (nejlépe z hloubky a okraje rány) po odběru tampon zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Punktát, hnis

Odběrová souprava:sterilní zkumavka nebo injekční stříkačka s chráněným konusem
Odběr:Odběr z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji, po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno kultivovat materiál i anaerobně.
sterilní zkumavka injekční stříkačka s chráněným konusem

Kanyla

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
Odběr:Pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety odstřihnout cca 5 cm materiálu a asepticky vložit do zkumavky.
sterilní zkumavka

3 Vyšetření moče

Moč

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
Odběr:Střední proud ranní moče odebrat do sterilní zkumavky (pouze u infekcí uretry nabrat první porci moče a naopak u infekcí prostaty poslední porci moče. Pro stanovení Chlamydií a Mykoplasmat první porci moče). Dostatečné množství na provedení vyšetření je asi 5 ml moče.
Muž – po přetažení předkožky omýt penis vlažnou mýdlovou vodou a otřít sterilní gázou. První porci močit do záchodu a pak do odběrové nádobky.
Žena – osprchovat, příp. jednou rukou oddálit labia a druhou rukou gázovým tamponem namočeným ve vlažné mýdlové vodě očistit genitál směrem zepředu dozadu. První porci močit do záchodu a pak do odběrové nádobky.
Cévkování – po aseptickém zavedení sterilní cévky prvních několik mililitrů moče odstranit a k vyšetření poslat až vzorek z následující porce.
sterilní zkumavka

Detekce antigenu Streptococcus pneumoniae v moči

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
sterilní zkumavka

4 Vyšetření gynekologického materiálu

Výtěr z vaginy a cervixu

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Cervix – po odstranění hlenové zátky provést stěr sterilním tamponem zavedeným do cervikálního kanálu do hloubky 2-3 cm. Po odběru tampon zasunout do transportního media.
Pochva – tampon nechat asi 5 sekund nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní, po odběru tampon zasunout do transportního media. Odběr z vaginy provádět po ukončení odběru z cervixu.
tampon/Amiesovo medium

5 Vyšetření urologického materiálu

Stěr z uretry

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Před odběrem otřít ústí močové trubice sterilním tamponem. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů). Po odběru zasunout tampon do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Ejakulát

Odběrová souprava:sterilní odběrová nádobka
Odběr:Před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.
sterilní odběrová nádobka

6 Vyšetření rekta

Výtěr z rekta

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Tampon se zavést 1-2 cm do konečníku, po odběru zasunout do transportního media.
tampon/Amiesovo medium

Perianální otisk

Odběrová souprava:podložní sklíčko s lepící páskou
Odběr:Pacient si provádí odběr sám po probuzení, konečník si před odběrem neumývá ani neotírá. Lepící pásku sundá ze sklíčka, důkladně přitlačí do intergluteální rýhy, po odlepení se přilepí zpět na podložní sklíčko.
podložní sklíčko s lepící páskou

Stolice na Clostridium difficile

Odběrová souprava:sterilní odběrová nádobka
Odběr:Reprezentativní vzorek odebrat do dobře uzavíratelné odběrové nádobky. Odebrat kusovou stolici (5g) nebo tekutou stolici (1ml).
sterilní odběrová nádobka

Stolice na Helicobacter pylori

Odběrová souprava:sterilní odběrová nádobka
Odběr:Reprezentativní vzorek odebrat do dobře uzavíratelné odběrové nádobky. Odebrat kusovou stolici (5g) nebo tekutou stolici (1ml).
sterilní odběrová nádobka

7 Průkaz Chlamydia trachomatis

Cervix, pochva a oko

Odběrová souprava:speciální sterilní vatový tampon
Odběr:Cervix – po odstranění hlenové zátky provést stěr sterilním tamponem zavedeným do cervikálního kanálu do hloubky 2-3 cm. Po odběru tampon zasunout do transportní tuby.
Pochva – tampon nechat asi 5 sekund nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní, po odběru tampon zasunout do transportní tuby. Odběr z vaginy provádět po ukončení odběru z cervixu.
Oko – po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku od vnitřního k zevnímu koutku oka, po odběru tampon zasunout do transportní tuby.
speciální sterilní vatový tampon

Uretra

Odběrová souprava:speciální sterilní vatový tampon
Odběr:Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Před odběrem otřít ústí močové trubice sterilním tamponem. Odběrový tampon zavést do ústí uretry (u muže 2 – 3 cm, u ženy do hloubky několik milimetrů). Po odběru zasunout tampon do transportní tuby.
tampon/Amiesovo medium

Ejakulát a moč

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
Odběr:Ejakulát – před odběrem dodržet minimálně dvoudenní pohlavní zdrženlivost. Odběr provést do odběrové nádobky.
Moč – odebrat první porci ranní moči do čisté suché nádobky.
sterilní zkumavka

8 Průkaz Chlamydia sp.

Krk

Odběrová souprava:speciální sterilní vatový tampon
Odběr:Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr z tonzil (po ránu, nejíst, nepít, nekouřit). Poté tampon zasunout do transportní tuby.
speciální sterilní vatový tampon

Sputum

Odběrová souprava:sterilní odběrová nádobka
Odběr:Vykašlat sputum do sterilní odběrové nádobky (ráno, nalačno, po provedení ústní hygieny).
sterilní odběrová nádobka

9 Průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum

Moč

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
Odběr:Odebrat první porci ranní moči do čisté suché nádobky.
sterilní zkumavka

Ejakulát

Odběrová souprava:sterilní zkumavka
Odběr:Odběr provést do odběrové nádobky.
sterilní zkumavka

Cervix

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Nejprve odstranit hlen z povrchu děložního čípku a poté zavést speciální tampon do endocervixu a otáčet s ním asi 10 – 30 sekund. Vložit tampon do transportní tuby.
tampon/Amiesovo medium

Uretra

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Výtěr provést nejlépe v ranních hodinách, před prvním močením nebo 3-6 hodin po posledním močení. Odběrový tampon zavést do ústí uretry do hloubky 2-3 cm u muže (několik milimetrů u ženy), po odběru zasunout tampon do transportní tuby.
tampon/Amiesovo medium

10 Průkaz Mycoplasma sp.

Krk

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr z tonzil (po ránu, nejíst, nepít, nekouřit). Poté tampon zasunout do transportní tuby.
tampon/Amiesovo medium

Sputum

Odběrová souprava:tampon/Amiesovo medium
Odběr:Vykašlat sputum do odběrové nádobky.
tampon/Amiesovo medium

Kontaktní údaje

Adresa

Tř. Edvarda Beneše 1549/34
500 12 Hradec Králové

Telefon a e-mail

tel.: +420 495 260 361
info@mikrobiologiehk.cz

Provozní doba:

Po–Pá: 7.00–15.30 hod
So: 7.00–13.00 hod