GIT viry

Stolice na Rotaviry + Adenoviry + Noroviry

Odběrová souprava:
sterilní odběrová nádobka s lopatkou

Odběr:
Reprezentativní vzorek odebrat do dobře uzavíratelné odběrové nádobky. Odebrat kusovou stolici (5g) nebo tekutou stolici (1ml).

výtěr z nosohltanu