Vyšetření dýchacích cest

Výtěr z krku

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr z tonzil (po ránu, nejíst, nepít, nekouřit). Poté tampon zasunout do transportního media.

výtěr z krku

Výtěr z nosu

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Zavést tampon do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem setřít nosní sliznice, po odběru tampon zasunout do transportního media.

Výtěr z nosohltanu

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka na drátku s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Pomocí špachtle, která stlačuje kořen jazyka, provést stěr zadní klenby nosohltanu (po ránu, nejíst,…). Drátek dle potřeby ohnout o kraj zkumavky, poté opět narovnat a zasunout do transportního media.

výtěr z nosohltanu

Sputum

Odběrová souprava:
sterilní odběrová nádobka

Odběr:
Vykašlat sputum do sterilní odběrové nádobky (ráno, nalačno, po provedení ústní hygieny).

sputum

Detekce antigenu viru chřipky A+B

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs

Odběr:
Odběr z nosu i krku provést dle standardních metod pomocí flokovaných tamponů.

Detekce antigenu RSV, Adenoviru

Odběrová souprava:
sterilní odběrový tampon Flocked Swabs

Odběr:
Odběr z nosu i krku provést dle standardních metod pomocí flokovaných tamponů

Detekce Bordetella sp.

Odběrová souprava:
sterilní výtěrovka na drátku s transportním médiem/Amiesovo medium

Odběr:
Odběrovým tamponem provést výtěr z nosu až k zadní straně nosohltanu. Drátek dle potřeby ohnout o kraj zkumavky, poté opět narovnat a zasunout do transportního media. Při podezření na černý kašel, konzultujte odběr předem s laboratoří.